بازدیدکنندگان : 62182

بایگانی

سه‌شنبه 14 مهر‌ماه سال 1388
انسان کدام یک را می طلبد؟

 

 

 

 

 

پیاز و کباب  

 

 سلام هیچ ربطی نداره  

 ... اما چه کار می شه کرد .  

دیروز در نماز خونه محل کار به مناسبت حمله ی اسرائیل به غزه دور هم جمع شدیم و با سخنرانی حاج آقای پناهیان( حاج احمد ) دور هم نشستیم و ساندیس خوردیم . 

 امروز الان من بایدسرکار می بودم . اما نرفتم و رفتم اینترنت. 

 من نجات غریق ۱۰۰۰۰ سال دارم . 

 نجات غریق راستی تا حالا سن خودتو حساب کردی؟ بعدا بهت می گم چطور. 

 من باید برم. رفتم . 

 

 

 

 خام بدی پخته شدی خوردمت!مطالب گذشتهها